Reforç de les mesures d’higiene i manipulació per al sector minorista d’alimentació i restauració comercial en situació de pandèmia del virus de la Covid-19

Us adjuntem l’enllaç de la guia elaborada pel Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelonaha on es recullen les indicacions i recomanacions dirigides als establiments del sector minorista d’alimentació i la restauració comercial en aquesta situació excepcional derivada pel coronavirus.

Aquesta guia té per objectiu donar indicacions per adoptar mesures per garantir la seguretat alimentària en el subministrament d’aliments, minimitzar la transmissió de la COVID-19 entre persones i evitar el contacte del virus SARS-CoV-2 amb els aliments.

La guia ha estat elaborada en base a la informació i coneixements actuals però aquest document s’anirà modificant i actualitzant en funció de l’evolució de la pandèmia i de noves indicacions de les autoritats.

Enllaç a la guia

Salut Pública, Diputació de Barcelona