Recomanacions per a establiments del sector alimentari per a la contenció de la transmissió de la COVID-19

L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) ha posat a disposició dels establiments del sector alimentari un seguit de recomanacions per a la contenció de la transmissió de la COVID-19 que des de l’Ajuntament us fem arribar.

Recomanacions per a establiments del sector alimentari amb

servei directe al públic

 

En el marc de les mesures de contenció de la transmissió de la COVID-19, la recomanació per a establiments del sector alimentari oberts al públic és seguir les normes generals de seguretat alimentària i les normes de prevenció que vagin facilitant les autoritats competents per contenir la propagació del virus.

Així mateix, cal tenir en compte les següents recomanacions específiques per a establiments del sector alimentari amb servei directe al públic:

 • Cal rentar-se les mans sovint, incrementant la freqüència tot el que sigui necessari. Cal disposar sempre de sabó i eixugamans d’un sol ús.
 • Com a sistema de desinfecció addicional al rentat de mans, es poden utilitzar desinfectants a base d’alcohol.
 • S’ha d’evitar la contaminació encreuada entre els aliments i qualsevol font de contaminació, com per exemple, diners, telèfons mòbils o altres estris. Cal fer un rentat de mans minuciós cada vegada que s’hagi tocat una superfície que pugui estar contaminada o bé utilitzar sistemàticament pinces o guants nets i desinfectats per manipular aliments.
 • Si s’utilitzen guants o mascaretes, cal tenir en compte que poden ser un focus de contaminació, ja que amb l’ús van concentrant secrecions respiratòries i brutícia. Cal tenir especial cura en la seva manipulació i eliminació així com canviar-los amb suficient freqüència.
 • Cal tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús en esternudar i rentar-se les mans de seguida.
 • Les persones que presentin símptomes respiratoris o febre han de romandre a casa i no acudir al lloc de treball.
 • S’ha d’extremar i s’ha d’incrementar la freqüència de la neteja i desinfecció de tot l’establiment, incloses les superfícies de les zones de lliure accés per al públic, com per exemple, els taulells, els agafadors dels carros de la compra i altre mobiliari, i en especial els serveis higiènics.
 • Als establiments amb règim d’autoservei és recomanable facilitar als clients, a l’entrada de l’establiment, un sistema de desinfecció a base d’alcohol per possibilitar la higiene de les mans.
 • Cal posar a disposició de la clientela guants per agafar qualsevol aliment no envasat (fruita, verdura, pa…) i verificar que es respecta aquesta recomanació.
 • S’han de ventilar adequadament els espais de treball i altres espais d’accés lliure per al públic.
 • Cal mantenir una distància prudencial entre les persones, tant amb clients com amb la resta de treballadors, d’entre 1 i 2 metres.
 • Reduïu l’aforament per poder mantenir distàncies d’entre 1 i 2 metres.
 • És recomanable ordenar les cues a l’exterior de l’establiment per mantenir la distància de seguretat.