Quins establiments comercials poden obrir la setmana 18/05 a 24/05?

Normes d’aplicació -Comerç (18/05/2020) Fases: •Fase 0: Barcelona ciutat i regions sanitàries metropolitana nord i metropolitana sud, excepte les àrees de gestió assistencial de l’Alt Penedès i Garraf (de la regió metropolitana sud). •Fase 1: Resta de Catalunya. •Les fases 0 i 1 són equiparables en matèria de comerç(l’Ordre 414/2020, en la seva disposició final […]

Normes d’aplicació -Comerç (18/05/2020)

Fases:
•Fase 0: Barcelona ciutat i regions sanitàries metropolitana nord i metropolitana sud, excepte les àrees de gestió assistencial de l’Alt Penedès i Garraf (de la regió metropolitana sud).
•Fase 1: Resta de Catalunya.
•Les fases 0 i 1 són equiparables en matèria de comerç(l’Ordre 414/2020, en la seva disposició final primera, modifica l’Ordre 388/2020, per la qual s’estableixen les condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis).

Establiments de productes essencials
•Els establiments i locals comercials que ja estaven oberts al públic podran continuar oberts, amb les mateixes condicions que vénen complint fins ara.
•Els establiments de venda de productes essencials poden ampliar la seva superfície de venda fins a 400m2 (per a aquests o altres productes).

A part dels establiments de productes essencials, quins establiments poden reobrir a partir d’ara?
•Poden obrir establiments amb superfície de venda igual o inferior a 400m².,
•També poden obrir els establiments més grans de a 400m² de superfície de venda, sempre que limitin la superfície de venda a aquest llindar.
•En cas de trobar-se en un centre o parc comercial, només podran obrir aquells establiments que tinguin accés directe independent des de la via pública.
•Poden obrir els concessionaris d’automoció, les estacions d’ITV i els centres de jardineria i vivers de plantes, sempre amb cita prèvia, sigui quina sigui la seva superfície.
•També poden obrir les concessionàries de joc públic estatal, excepte en cas que estiguin en un centre o parc comercial sense accés directe des de la via pública.
•Tots els establiments que poden obrir també poden establir sistemes de recollida en el local de les comandes efectuades per telèfon o per internet.
•Els establiments de més de 400m² que han fitat la superfície en aquest llindar poden habilitar una zona d’espera a l’interior dels mateixos addicional als 400 m².

Quines condicions han de complir els establiments de reprenen la seva activitat?
•No cal cita prèvia, llevat d’en el cas dels concessionaris d’automoció, les estacions d’ITV i els centres de jardineria i vivers de plantes.
•Cal establir un horari d’atenció al públic prioritari per als majors de 65 anys.
•Cal limitar l’aforament al 30% i, en cas de tenir diverses plantes, s’ha de complir aquest percentatge en cada planta.
•Cal garantir una distància mínima de 2 metres entre clients i entre ells i els/les treballadors/es.
•És obligatori indicar l’aforament màxim del local i d’assegurar-ne el compliment en tot moment.
•Cal establir sistemes de recompte i control de l’aforament, incloent els treballadors.
•La distribució d’espais dins el local ha de garantir la distància de seguretat.

Centres i parcs comercials
•No s’autoritza l’obertura dels centres o parcs comercials.

Mercats de marxants
•Els mercats de marxants poden obrir, si així ho decideix l’Ajuntament corresponent, sempre que es limiti el nombre de parades al 25% i es limiti l’aforament a un terç de l’habitual. També poden ampliar la seva superfície per aconseguir un efecte similar.

Es poden fer rebaixes?
Sí.
La disposició addicional segona de l’Ordre 399/2020, de 9 de maig, en referència a les mesures per accions comercials o de promoció, modificada per la disposició final segona de l’Ordre 414/2020, de 16 de maig, estableix:

Las acciones comerciales o de promoción que lleven a cabo los establecimientos comerciales deberán estar acompañadas de medidas destinadas a asegurar que no se generen aglomeraciones que impidan el mantenimiento de la distancia de seguridad, el cumplimiento de los límites de aforo, o comprometan el resto de medidas establecidas en esta orden, debiendo adoptar las medidas adecuadas para evitarlas, incluyendo el cese inmediato de las mencionadas acciones comerciales o de promoción si resultara necesario.

Normes d’aplicació -Restauració (18/05/2020)

Bars i restaurants
•Als territoris en fase 0, bars i restaurants només podem efectuar el lliurament a domicili i la recollida de comandes efectuades per telèfon o internet. Les terrasses han d’estar tancades.
•Als territoris en fase 1, continua prohibit el consum a l’interior de l’establiment, però es poden obrir terrasses.

Terrasses (només per als territoris en fase 1)
•Es poden reobrir les terrasses a l’aire lliure, limitant al 50% les taules i sempre mantenint la distància d’almenys 2metres entre les taules o agrupacions de taules.
•En cas que l’Ajuntament autoritzi augmentar la superfície de la terrassa, es podran incrementar el nombre de taules previst en l’apartat anterior, sempre respectant la proporció del 50% per cent entre taules i superfície.
•L’ocupació màxima serà de 10 persones per taula o agrupació. La taula o agrupació de taules que s’utilitzin, hauran de ser concordes al nombre de persones, permetent que es respectin la distància de seguretat.

Mesures higiènico-sanitàries
Important. Cal que tots els establiments que reprenen la seva activitat compleixin les mesures establertes al capítol 3r de l’Ordre 399/2020, de 9 de maig.
Us recordem que podeu trobar guies íntegres de bones pràctiques al web del CCAM

 

Font: Generalitat de Catalunya – Direcció General de Comerç
Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM)