Guies de bones pràctiques i protocols dirigits a l’activitat comercial en establiments físics

La Generalitat de Catalunya ha publicat una sèrie de guies pràctiques i protocols dirigits a l’activitat comercial en establiments físics:DESCONFINAMENT EN EL COMERÇ: GUIES DE BONES PRÀCTIQUES I PROTOCOLS DIRIGITS A L’ACTIVITAT COMERCIAL EN ESTABLIMENTS FÍSICS

Amb l’objectiu de facilitar el procés de reobertura comercial,  us presentem aquests protocols d’actuació amb recomanacions i bones pràctiques higiènico-sanitàries en els diferents àmbits de l’activitat comercial (processos, producte, treballadors/es i altres).

A més de recomanacions adreçades al comerç en general, les guies incorporen apartats dedicats a activitats concretes, centres comercials i mercat de marxants.

Per accedir al web de la Generalitat de Catalunya;

http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20200503_guia_bones_practiques