FORMULARI:

Autoritzo de forma expressa emplenant el present formulari a que totes aquestes dades surtin publicades al web Queda’t al Masnou.

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades s’inclouran al fitxer de comunicacions i contactes del qual és responsable l’Ajuntament del Masnou i seran objecte de tractament, exclusivament, per a la gestió i administració de contactes de l’Ajuntament i comunicació municipal. Les dades només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei.

Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret reconegut per la llei, es pot adreçar aportant còpia del DNI o document identificatiu equivalent a l’OAC, al carrer de Roger de Flor, 23, 08320 el Masnou.